Priser

Her finder du alle relevante priser vedrørende køb af varme hos Tim Kraftvarmeværk. Du kan finde priser på såvel løbende forbrug, som tilslutning, byggemodning, gebyrer m.v.

Tim Kraftvarmeværk fastsætter normalt hvert år i juni varmepriserne og priserne for tilslutning m.v. i det kommende varmeår.

Priserne beregnes på baggrund af forventninger til indeværende varmeårs resultat og budgettet for det kommende varmeår. Priserne fastlægges af bestyrelsen og anmeldes efterfølgende til Energitilsynet, som er er tilsynsmyndighed på varmeområdet, fordi varmeværker i et vist omfang er monopolvirksomheder.

Af samme grund er Tim Kraftvarmeværk underlagt et lovkrav om "hvile-i-sig-selv" i forhold til fastsættelse af prisen. Det betyder, at hvert års eventuelle over- eller underskud skal afregnes med forbrugerne.

DOWNLOAD
Takstblad 2018 Forbrugspriser.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2018 Tilslutning.pdf