Priser

Her finder du alle relevante priser vedrørende køb af varme hos Tim Kraftvarmeværk. Du kan finde priser på såvel løbende forbrug, som tilslutning, byggemodning, gebyrer m.v.

Tim Kraftvarmeværk fastsætter normalt hvert år i december varmepriserne og priserne for tilslutning m.v. i indeværende år.

Varmepriserne beregnes på baggrund af forventninger til indeværende års resultat og budgettet for det kommende år. Priserne fastlægges af bestyrelsen og anmeldes efterfølgende til Forsyningstilsynet, som er tilsynsmyndighed på varmeområdet. Tim Kraftvarmeværk er underlagt et lovkrav om "hvile-i-sig-selv" i forhold til fastsættelse af prisen. Det betyder, at hvert års eventuelle over- eller underskud skal afregnes med forbrugerne i det efterfølgende år.

Herunder kan du se mere om priserne på henholdsvis det løbende forbrug og på tilslutning.

//