Om os

Midlertidig prisstigning i 2022.
Prisen på naturgas er på himmelflugt
Prisen på energi har været konstant stigende hen over 2021, og en lang række varmeselskaber melder i disse dage prisstigninger ud til deres kunder. Det betyder markant højere priser til mange varmekunder landet over, og Tim Kraftvarmeværk er ingen undtagelse.

I 2020 kostede naturgas 1,20 kr./m³ i gennemsnit, men på grund af den støt stigende gaspris gennem hele 2021 har vi indtil nu betalt 2,00 kr./m³ i gennemsnit i 2021. I september er prisen eksploderet, så dagsprisen lige nu er over 6,00 kr./m³, og umiddelbart er der ikke tegn på lavere priser igen før til foråret 2022.

Heldigvis har vi i Tim de senere år investeret i solceller og varmepumpe, så vi ikke som for nogle år siden, kun havde gassen som opvarmning. Det betyder, at vi satser på at bruge alternative til gassen mest mulig.

Da vi igennem mange år har været en af de bedst drevne barmarksværker, er vi ikke så hårdt ramt, som mange andre, selv om prisstigningen synes enorm.

Vi håber og tror at prisstigningen er midlertidig og kort.

Stigningen i naturgasprisen gør, at vi må forberede vores forbrugere på en betydelig stigning i varmeprisen i 2022. Vi forventer at varmeprisen vil stige fra 475 kr./MWh i 2021 op til 1150 kr./MWh i 2022. For et standardhus på 130 m² (18,1 MWh) betyder det, at den samlede prisstigning kan blive op til 1.009 kr./måned. Priserne i 2022 bliver et bump på vejen, men i årene herefter forventer vi igen lavere varmepriser.

Det er desuden værd at bemærke, at den endelige prisstigning først fastlægges i december 2021, og forhåbentlig har de nuværende ekstraordinært høje naturgaspriser til den tid rettet sig, så vi kan begrænse stigningen i 2022 i forhold til det varslede.
 

Her finder du de mest nødvendige oplysninger og funktioner for Tim Kraftvarmeværk.

Som et led i samarbejdet mellem Ringkøbing Fjernvarmeværk og Tim Kraftvarmeværk, er det på denne side muligt at finde oplysninger om Tim Kraftvarmeværks bestyrelse, vedtægter, bestemmelser m.v.

Hvis du har spørgsmål eller mangler konkrete oplysninger, er du selvfølgelig også altid meget velkommen til kontakte varmeværket.