Priser

Her finder du alle relevante priser vedrørende køb af varme hos Ringkøbing Fjernvarmeværk. Du kan finde priser på såvel løbende forbrug, som tilslutning, byggemodning, gebyrer m.v.

Ringkøbing Fjernvarmeværk fastsætter normalt hvert år i december varmepriserne og priserne for tilslutning m.v. i det kommende år.

Priserne beregnes på baggrund af forventninger til indeværende års resultat og budgettet for det kommende år. Priserne fastlægges af bestyrelsen og anmeldes efterfølgende til Forsyningstilsynet, som er tilsynsmyndighed på varmeområdet. Ringkøbing Fjernvarmeværk er underlagt et lovkrav om "hvile-i-sig-selv" i forhold til fastsættelse af prisen. Det betyder, at hvert års eventuelle over- eller underskud skal afregnes med forbrugerne i det efterfølgende år.

Herunder kan du se takstbladet, hvor priserne på henholdsvis det løbende forbrug og på tilslutning fremgår, sammen med en række andre betingelser, som knytter sig til prisberegning og betaling.

//