Priser

Her finder du alle relevante priser vedrørende køb af varme hos Ringkøbing Fjernvarmeværk. Du kan finde priser på såvel løbende forbrug, som tilslutning, byggemodning, gebyrer m.v.

Ringkøbing Fjernvarmeværk fastsætter normalt hvert år i december varmepriserne og priserne for tilslutning m.v. i det kommende år.

Priserne beregnes på baggrund af forventninger til indeværende års resultat og budgettet for det kommende år. Priserne fastlægges af bestyrelsen og anmeldes efterfølgende til Energitilsynet, som er er tilsynsmyndighed på varmeområdet, fordi varmeværker i et vist omfang er monopolvirksomheder. Af samme grund er Ringkøbing Fjernvarmeværk underlagt et lovkrav om "hvile-i-sig-selv" i forhold til fastsættelse af prisen. Det betyder, at hvert års eventuelle over- eller underskud skal afregnes med forbrugerne.

I menuerne til venstre kan du se mere om priserne på det løbende forbrug og priserne på tilslutning.

DOWNLOAD
Takstblad 2018 Forbrugspriser.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2018 Tilslutningsbidrag.pdf