Fjernvarmetilmelding

Her kan VVS-installatører hente det skema der skal bruges til indberetning af oplysninger om større arbejder på ejendomme der er, eller er ved at blive, tilsluttet fjernvarmenettet.

I tilfælde af nybyggeri eller ændringer i det tilsluttede areal er det væsentlig at vi får besked inden arbejdet igangsættes. Det er normalt den VVS-installatør som udfører arbejdet med nytilslutning eller ændringen af den eksisterende tilslutning, som sørger for at anmelde de nødvendige oplysninger til os, men det er ejerens ansvar at det faktisk sker.

Senest syv dage før arbejdet begynder, skal der indsendes en fjernvarmetilmelding, samt i nogle tilfælde tegningsmateriale. Fjernvarmetilmeldingen kan hentes ved at klikke herunder.

Skemaet er lavet så det kan udfyldes direkte på computeren, og det kan, afhængig af opsætningen på din PC, ofte sendes direkte ved at trykke på knappen til sidst i dokumentet. Ellers kan det udfyldte skema gemmes ned eller udskrives (og scannes) før det sendes til os på rfv@rfv.dk.

Det er vigtigt at alle relevante oplysninger i skemaet udfyldes, og er du i tvivl om noget i den forbindelse, så husk at du altid er velkommen til at kontakte os med spørgsmål. 

//