Spar på varmeregningen

Ny motivationstarif afløser d. 1. januar 2017 afkølingsafgiften, og skaber dermed en mere retfærdig afregning. Herunder kan du læse mere om hvordan du med den nye motivationstarif kan spare på varmeregningen.

1. januar 2017 indføres for alle kunder ved Ringkøbing Fjernvarmeværk en motivationstarif, som afløser den hidtidige afkølingsafgift.

Motivationstariffen beregnes ud fra gennemsnitlige fremløbstemperatur, sammenholdt med den gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet. Motivationstariffen tager dermed hensyn til, at returtemperaturen er afhængig af om du får en høj eller lav fremløbstemperatur.

Langt de fleste varmekunder ligger i neutralområdet, hvilket betyder at de afkøler vandet som forventet, og det har dermed ingen påvirkning på deres varmeregning. Hvis du gør det bedre end forventet, så sparer du penge på varmeregningn - men hvis du gør det dårligere end vi forventer, så opkræver vi en ekstrabetaling på din årsopgørelse.

I brochuren "Spar på varmeregningen", som kan hentes herunder, kan du læse mere om den nye motivationstarif.

DOWNLOAD
spar-paa-varmeregningen.pdf
DOWNLOAD
vejledning-til-gennemsnitlig-fremloebs-og-returtemperatur.pdf