Varsel om prisstigning pr. 1. oktober 2022

29. august 2022

På baggrund af gas- og elpriser der for tiden dagligt når nye usete højder, har bestyrelsen besluttet at forhøje den variable del af varmeprisen fra de nuværende 875 kr. inkl. moms pr. MWh til pr. 1. oktober 2022 1.312,50 kr. inkl. moms. Det betyder en årlig stigning for et standardhus på ca. 39% eller ca. 660 kr./måned. For en standardlejlighed er stigningen på 42%, svarende til ca. 547 kr./måned.

I sommerhalvåret hvor varmeforbruget er lavt, får vi en stor del af vores varme næsten gratis fra solvarmeanlæggene, og vi kan hele tiden vælge de bedste timer til varmepumperne, elkedlen og gasmotorerne afhængig af udviklingen i elprisen henover døgnet. I vinterhalvåret, hvor varmeforbruget er meget højere, kan vi ikke på samme måde nøjes med at vælge de billigste timer at producere i, fordi varmebehovet er så meget større. Her må vi, udover varmepumper, elkedel og gasmotor, også inddrage den betydeligt dyrere produktion på gas- og oliekedler.

Den gennemsnitlige pris på el var, tilbage i juli 2020, før krigen og energikrisen, 183 kr./MWh og prisen på naturgas ca. 0,40 kr./m³. I juli 2022 kostede el 2.046 kr./MWh og naturgas ca. 15,50 kr./m³. Det er en stigning på 10 gange prisen for el og mere end 35 gange prisen for naturgas. Energipriserne er steget yderligere i løbet af august 2022 og intet tyder på en normalisering indenfor en overskuelig fremtid.

Med priser på både gas og el der er meget højere end hvad vi budgetterede med tilbage i marts 2022, da vi sidst regulerede prisen, så er det eneste ansvarlige vi kan gøre at hæve varmeprisen for at undgå en stor underdækning i 4. kvartal. Der er desværre ingen udsigt til at energipriserne falder igen foreløbig, og fordi et varmeværk er non-profit, ville en underdækning i 2022 bare betyde, at prisen blev endnu højere i 2023 for at hente det tabte hjem. Det skal vi undgå, og derfor må vi hæve varmeprisen nu.
Etablering af nye anlæg til varmeproduktion er normalt lang tid undervejs, fordi det er langsigtede og økonomisk tunge investeringer, som kræver myndighedsgodkendelser både af selve projektet og ofte også lokalplanen. Hertil kommer udfordringerne med en anlægs- og energibranche, hvor der er travlhed og hvor knaphed på ressourcer såsom stål, komponenter til anlæg og ikke mindst mandskab betyder lange leveringstider.

Medarbejdere, bestyrelse, leverandører og kommunen har imidlertid et rigtig godt samarbejde, og vi var faktisk så langt at vi havde en grund på hånden nordøst for vores solvarmeanlæg, men fordi flere af de mulige linjeføringer for 2+1-vejen gik gennem grunden, har det sat en midlertidig stopper for denne mulighed. Lige nu arbejder vi derfor på to andre placeringer, hvor det er planen at opføre et biomasseværk, der kan producere varme med flis fra lokalområdet.

Det planlagte biomasseværk skal kombineres med flere mulige leverandører af overskudsvarme, som varmeværket også er i dialog med. Hertil kommer at solvarmeanlægget kan kobles med biomasseværket, hvilket forventes at kunne øge den gratis produktion af varme fra solen med op til 20%.

Vores vigtigste opgave er altid at sikre varme der er så billig, så grøn og så forsyningssikker som muligt. Vi kan ikke friholde vores kunder fra konsekvenserne af den energikrise, som hele Europa befinder sig i, men vi har en klar plan for, at varmen allerede i 2024 skal tilbage i et mere normalt niveau med hjælp fra biomasse, øget udnyttelse af solvarmen, muligvis en ekstra varmepumpe og forhåbentlig også overskudsvarme.

Da varmeprisen blev hævet tilbage i maj, gjorde det mindre forbrug hos kunder i årets første måneder, at årets resterende acontorater ikke blev forhøjet. Med den kommende stigning i varmeprisen pr. 1. oktober 2022 kan det imidlertid ikke undgås denne gang at forhøje acontoraten, så flest muligt undgår en efterregning på årsopgørelsen for 2022. Det betyder at den acontorate der opkræves i oktober 2022 forhøjes med 66% for alle kunder. Havde vi kunnet fordele stigningen jævnt over alle årets fire rater, skulle de hver især være steget med 17%.

Vi oplever på varmeværket en del kunder for hvem det er svært at klare varmeregningen, samtidig med at både el, fødevarer m.v. stiger. Man er således altid velkommen til at ringe (97 32 32 44) eller skrive (rfv@rfv.dk) til os, hvis man har behov for udsættelse eller en betalingsordning.