Ringkøbing Fjernvarmeværks kunder bliver formentlig omfattet af varmechecken

18. marts 2022

Listen over varmeværkers hvis kunder måske kan forvente en varmecheck, er nu sendt i høring af Energistyrelsen og Ringkøbing Fjernvarmeværk ser ud til at komme med. Der er flere betingelser knyttet til varmechecken, herunder et krav om at husstandsindkomsten ikke må overstige 550.000 kr. efter AM-bidrag, så det vil altså ikke være alle kunder der får udbetalt et tilskud.

Varmechecken er på ca. 3.750 kr., og vil blive udbetalt automatisk til den enkeltes NemKonto, hvis man er berettiget. Det er altså ikke noget man skal søge om eller dokumentere at være berettiget til. Udbetalingen sker på baggrund af samkøring af en række registre. Det er endnu ikke afklaret hvornår varmechecken bliver udbetalt, men de seneste meldinger er at det kan ske i tidligst i løbet af august 2022.

Ringkøbing Fjernvarmeværk har ikke noget at gøre med tilskuddet eller udbetalingen, og kan derfor ikke hjælpe med at besvare eventuelle spørgsmål. I stedet anbefaler vi at man kontakter Borgerservice eller søger efter oplysninger på nettet, hvor der er en del uddybende information om emnet.