Ledningsoplysninger

Her kan du finde vejledning til hvordan du får yderligere oplysninger om vores ledningsnet, hvis du som privat person eller virksomhed skal udføre gravearbejde i vores forsyningsområde.

Ringkøbing Fjernvarmeværk står for vedligeholdelse og den daglige drift af vores ledningsnet i hele Ringkøbing by.

Gravearbejde - privatperson 
Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet senest 8 dage før. Du kan bestille oplysningerne ved at sende en e-mail til os eller ved at henvende dig på tlf 97 32 32 44. Vi sender herefter oplysningerne til dig som dxf, dwg eller pdf-fil via e-mail eller med post.
Alle ledningsoplysninger er gratis for private.

 

Gravearbejde - virksomhed 
Skal gravearbejdet ske i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem LER - www.ler.dk

 

Hvad er LER? LER – Ledningsejerregistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund. Herudover indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader. Inden man skal grave erhvervsmæssigt, skal man slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark. Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over. Ledningsejerne skal i LER registrere de arealer, hvor de har ledninger.  Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.  Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret.