VVS til- og færdigmelding

Her kan VVS-installatører hente skemaer til indberetning af tilmelding og færdigmelding af arbejde udført på tilsluttede ejendomme.

I tilfælde af nybyggeri eller ændringer i det tilsluttede areal er det væsentlig at vi får besked både når arbejdet igangsættes og når det er færdigt. Det er normalt den VVS-installatør som udfører arbejdet med nytilslutning eller ændringen af den eksisterende tilslutning, som sørger for at anmelde de nødvendige oplysninger til os, men det er ejerens ansvar at det faktisk sker.

Allerede før, eller senest samtidig med, at arbejdet begynder, skal der indsendes en tilmelding, samt tegningsmateriale i tilfælde hvor dette er tilgængeligt. Fjernvarmetilmeldingen kan hentes ved at klikke her.

Så snart arbejdet er færdiggjort, skal der indsendes en færdigmelding, hvor det bekræftes at anlægget er udført i overenstemmelse med de gældende regler, at det er trykprøvet og at de  oprindeligt afgivne oplysninger stadig er gældende. Fjernvarmefærdigmeldingen kan hentes ved at klikke her. 

DOWNLOAD
VVS Tilmelding.pdf
DOWNLOAD
VVS Faerdigmelding.pdf