Generalforsamling 2021

Ringkøbing Fjernvarmeværk indbyder til ordinær generalforsamling mandag d. 14. juni 2021 kl. 19.00 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

 

HUSK et gyldigt Corona-pas.
De nuværende regler stiller krav om, at alle deltagere fremviser et gyldigt Corona-pas for at kunne få adgang til generalforsamlingen.

 

Af hensyn til forplejning og lokalestørrelse, bedes man senest d. 7. juni 2021 tilmelde sig generalforsamlingen, hvilket kan ske lige her under.

Regnskabet for 2020 kan afhentes på varmeværkets kontor forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Tilmeld dig her

- Skriv her hvis du f.eks. repræsenterer flere adresser eller har andre bemærkninger til din tilmelding

 
* = Hvis du ikke ejer ejendommen, skal du medbringe en fuldmagt fra ejeren af ejendommen når du kommer til generalforsamlingen. Du kan bruge vores standardfuldmagt, som du finder herunder.

Fuldmagt

Hvis du ønsker at give fuldmagt til en anden person, som skal repræsentere dig på varmeværkets generalforsamling, så kan du herunder finder en standard fuldmagt I kan udskrive, udfylde og medbringe til generalforsamlingen.

DOWNLOAD
Standardfuldmagt - 2021