Generalforsamling 2020

Ringkøbing Fjernvarmeværk indbyder alle andelshavere til ordinær generalforsamling mandag d. 16. marts 2020 kl. 19.00 på Hotel Fjordgården.

Af hensyn til forplejning og lokalestørrelse bedes deltagere senest d. 9. marts 2020 tilmelde sig generalforsamlingen, hvilket kan ske via formularen nederst på denne side.

Generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 6. Forslag om ændring af vedtægter.
 7. Forslag fra bestyrelsen.
 8. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

Regnskab og forslag til nye vedtægter kan afhentes på varmeværkets kontor en uge før generalforsamlingen.

Tilmeld dig her

- Skriv her hvis du f.eks. repræsenterer flere adresser eller har andre bemærkninger til din tilmelding

 
* = Hvis du ikke ejer ejendommen, skal du medbringe en fuldmagt fra ejeren af ejendommen når du kommer til generalforsamlingen. Du kan bruge vores standardfuldmagt, som du finder herunder.

Fuldmagt

Hvis du ønsker at give fuldmagt til en anden person, som skal repræsentere dig på varmeværkets generalforsamling, så kan du herunder finder en standard fuldmagt I kan udskrive, udfylde og medbringe til generalforsamlingen.

DOWNLOAD
Standardfuldmagt 2020