Generalforsamling 2020

Ringkøbing Fjernvarmeværk indbyder alle andelshavere til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16.30 på Ringkøbing-værket, Kongevejen 19 B.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, fordi betingelsen om fremmøde af minimum halvdelen af andelshaverne (vedtægternes § 6.9), ikke blev opfyldt på den ordinære generalforsamling.

Af hensyn til lokalestørrelse bedes deltagere senest d. 20. august 2020 tilmelde sig generalforsamlingen, hvilket kan ske lige herunder.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forslag om ændring af vedtægter.
  3. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan på forhånd afhentes på varmeværkets kontor.

Tilmeld dig her

- Skriv her hvis du f.eks. repræsenterer flere adresser eller har andre bemærkninger til din tilmelding

 
* = Hvis du ikke ejer ejendommen, skal du medbringe en fuldmagt fra ejeren af ejendommen når du kommer til generalforsamlingen. Du kan bruge vores standardfuldmagt, som du finder herunder.

Fuldmagt

Hvis du ønsker at give fuldmagt til en anden person, som skal repræsentere dig på varmeværkets generalforsamling, så kan du herunder finder en standard fuldmagt I kan udskrive, udfylde og medbringe til generalforsamlingen.

DOWNLOAD
Standardfuldmagt 2020