Varsel om prisstigning pr. 1. maj 2022

22. marts 2022

På et møde forud for generalforsamlingen mandag d. 21. marts 2022 gjorde bestyrelsen status på varmeværkets budget for 2022. Det var særligt konsekvenserne af den fortsatte uro på energimarkederne og hvordan krigen i Ukraine påvirker prisudviklingen i resten af 2022, der var i fokus.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det var nødvendigt at handle hurtigt, fordi risikoen var overhængende for, at også 2022 ellers ville ende med et stort underskud. Bestyrelsen besluttede derfor på mødet at varsle en yderligere prisstigning til ikrafttræden d. 1. maj 2022.

Det betyder at én MWh varme fra d. 1. maj 2022 vil koste 875 kr. inkl. moms mod i dag 700 kr. For et standardhus betyder det en årlig stigning ca. 19% eller ca. 265 kr./måned. For en standardlejlighed er stigningen på 20%, svarende til ca. 225 kr./måned.

Varmeforbruget hos vores kunder har været gennemsnitlig 15% under budgettet i årets første to måneder, og bestyrelsen har på den baggrund valgt ikke at forhøje de allerede udmeldte aconto-rater på trods af den varslede prisstigning. Besparelsen i varmeforbruget kan hjælpe mange med at betale en stor del af prisstigningen, så størrelsen på de nuværende aconto-rater ændres indtil videre ikke.

Vi er bevidste om at det for nogle kunder er svært at klare varmeregningen, ikke mindst fordi også fødevarer, brændstof til bilen og strøm til hjemmet samtidig stiger. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at det altid er muligt at kontakte varmeværket, hvis man har behov for en betalingsordning.

Varmeværkets forhøjelse af priserne er i høj grad påvirket af den energikrise, der udfoldes i kølvandet på krigen i Ukraine. Da budgettet for 2022 blev lagt tilbage i november 2021, lød eksperternes vurdering, at gas- og elmarkederne ville normaliseres i løbet af foråret 2022, om end nok på et noget højere prisniveau end vi kendte fra årene før 2021. I dag er der ikke noget, der tyder på en normalisering i indeværende år, og på både gas- og oliemarkederne tales der sågar om risiko for mangel – altså at olie og gas risikerer at blive rationeret - hvilket vil drive de historisk høje priser endnu længere op.

På den korte bane kan vi ikke gøre andet end at optimere driften mest muligt i det daglige. På generalforsamling blev der dog samtidig løftet sløret for, hvordan varmeværket planlægger at løse udfordringen med igen at få stabile lave priser indenfor få år.