Ringkøbing Fjernvarme

Meddelelser

Årsaflæsning af varmemålere.

Ringkøbing Fjernvarmeværk foretager i uge 49 - 50 manuel årsaflæsning af en mindre del af byens varmemålere.

Alle fjernaflæste målere aflæses så vidt muligt i løbet af december 2015.