Ringkøbing Fjernvarme

Meddelelser

Årsaflæsning af varmemålere.

Ringkøbing Fjernvarmeværk foretager i ugerne 47 - 50 årsaflæsning for 2014 af byens varmemålere.

Alle fjernaflæste målere aflæses så vidt muligt d. 1. december 2014.

Alle øvrige målere aflæses af personale, som i perioden dagligt vil være rundt i byen mellem 7:00 og 19:00.