Ringkøbing Fjernvarme

Meddelelser

Årsopgørelser for 2014 og budget for 2015.

Vi har nu foretaget årsaflæsning, således der kan udarbejdes en årsopgørelse med afregning af det faktiske forbrug, samt beregning af næste års acontobetalingsgrundlag.

Årsopgørelsen forfalder til betaling eller udbetaling d. 10. februar 2015, samtidig med indbetalingen af den første acontorate for 2015. Årsopgørelsen og budgettet for det nye år udsendes sidst i januar 2015.